เฮ้! วอท-ทรัพย์-ดู๊ด !?

SUPP (ทรัพย์ n.) ที่ปรึกษาวางแผนด้านการเงิน See also: เงิน, การเงิน, ทรัพย์สิน Syn: Financial Advisor, Financial Planner, Money Expert…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *