Join SUPP

นักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแบบองค์รวม ที่ให้คำปรึกษา
ในการบริหารจัดการการเงินของลูกค้า
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออม
การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ประกัน วางแผนเกษียณ ภาษี หรือมรดก 

เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้าได้ทำงานและงอกเงยต่อไป

งานของนักวางแผนการเงิน คือการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้า
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นจึงออกแบบแผนการเงิน
ที่สอดคล้องกับลูกค้า เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ เพราะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต “
ที่ไม่มีสอนในบทเรียน รู้ก่อน ก็สามารถนำไปต่อยอดได้ก่อน

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแบบองค์รวม

ที่ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการการเงินของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออม
การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ประกัน วางแผนเกษียณ ภาษี หรือมรดก 
เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้าได้ทำงานและงอกเงยต่อไป

งานของนักวางแผนการเงิน คือการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้า
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นจึงออกแบบแผนการเงิน
ที่สอดคล้องกับลูกค้า เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ เพราะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต “
ที่ไม่มีสอนในบทเรียน รู้ก่อน ก็สามารถนำไปต่อยอดได้ก่อน

หากคุณเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเอง
มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


SUPP พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของคุณ
ตั้งแต่ 0 ไปถึง 100

VOICE OF SUPP ADVISOR

เรื่องราวของผู้ที่มาจากหลากหลายสายอาชีพ และเริ่มต้นเส้นทางใหม่
กับการเป็นนักวางแผนการเงินกับ SUPP
เรื่องราวของผู้ที่มาจากหลากหลายสายอาชีพ
และเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับการเป็นนักวางแผนการเงินกับ SUPP

 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักวางแผนการเงิน

1.เข้าใจเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินมีหลากหลายรูปแบบ
และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์จึงเป็นเรื่องสำคัญ
 
2.เรียนรู้เรื่องการลงทุน
นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจว่าการลงทุน
ไม่ใช่แค่การซื้อขายเพียงอย่างเดียว
แต่สิ่งที่สำคัญคือการจัดสรรพอร์ตการลงทุน
ด้วยการผสมหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน
เพื่อปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
 
3. อัพเดทข้อมูลทางการเงินอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการเงินของไทย หรือระดับโลก
เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลได้หมด
เช่น อัตราเงินเฟ้อ, ตลาดหุ้นที่ผันผวน
นักวางแผนการเงินต้องทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
เพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนให้ลูกค้า
 
4. เข้าใจเรื่องกฎหมายและภาษี
เรื่องเงินและเรื่องกฎหมายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน
นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการเงิน
และกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย
 
5. พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ
มีบุคลิกภายนอกภายนอกที่ดูดีและพูดได้เข้าใจง่าย
เพราะนักวางแผนการเงินเป็นอาชีพที่ทำเรื่องสำคัญ
ให้กับลูกค้าเพื่อให้เป้าหมายลูกค้าสำเร็จ
การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้ใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ
1.เข้าใจเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินมีหลากหลายรูปแบบ และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์จึงเป็นเรื่องสำคัญ
 
2.เรียนรู้เรื่องการลงทุน
นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจว่าการลงทุน
ไม่ใช่เแค่การซื้อขายเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่สำคัญคือการจัดสรรพอร์ตการลงทุน
ด้วยการผสมหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน เพื่อปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
 
3. อัพเดทข้อมูลทางการเงินอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการเงินของไทย หรือระดับโลก เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลได้หมด เช่น อัตราเงินเฟ้อ, ตลาดหุ้นที่ผันผวน
นักวางแผนการเงินต้องทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนให้ลูกค้า
 
4. เข้าใจเรื่องกฎหมายและภาษี
เรื่องเงินและเรื่องกฎหมายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการเงินและกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย
 
5. พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ
มีบุคลิกภายนอกภายนอกที่ดูดีและพูดได้เข้าใจง่าย เพราะนักวางแผนการเงินเป็นอาชีพที่ทำเรื่องสำคัญให้กับลูกค้า เพื่อให้เป้าหมายลูกค้าสำเร็จ การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้ใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ